AIDA Hungary Közhasznú Szabadtüdős Búvár Sport Egyesület

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSENYSZABÁLYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      Bevezetés............................................................................................................................. 2

2      Versenyszámok, versenyek, rekordok................................................................................... 3

2.1       Versenyszámok............................................................................................................. 3

2.2       Versenyek.................................................................................................................... 3

3      Általános szabályok.............................................................................................................. 4

3.1       Versenyzők................................................................................................................... 4

3.2       A Surfacer protocol (felszín protokoll)........................................................................... 5

3.3       Versenyek.................................................................................................................... 6

3.4       Biztosítás...................................................................................................................... 8

3.5       Statikus apnea (STA).................................................................................................... 9

3.6       Dinamikus apnea (DYN/DNF)................................................................................... 10

3.7       Büntetések................................................................................................................. 12

3.8       Tiltakozás, fellebbezés................................................................................................. 13

3.9       Bírók.......................................................................................................................... 14

4      Rövidítések, szakszavak szótára.......................................................................................... 15

 


 

 

1         Bevezetés

 

Az AIDA Hungary feladata, hogy Magyarországon elősegítse az apnea, a szabadtüdős búvárkodás megismerését, és gyakorlását.. Az AIDA Hungary szabadtüdős búvár versenyeket, országos bajnokságot is szervez, amelynek a szabályait ez a dokumentum tartalmazza. Ennek a dokumentumnak az alapjául az AIDA International szervezet Regulations for competitions and records v12 dokumentuma szolgál.

 

Ezen szabályok betartása minden AIDA Hungary által megrendezett versenyen kötelező..


 

2         Versenyszámok, versenyek, rekordok

 

 

2.1       Versenyszámok

 

A versenyszámok a következők:

· STATIKUS APNEA, (STA); a búvár visszatartja a levegőt a lélegzőnyílásokat a víz alatt tartva olyan hosszan, amire képes.

· DINAMIKUS APNEA USZONY NÉLKÜL (DNF); a búvár teljesen a víz alá merülve úszik olyan messzire, amire képes, mindenfajta az úszást segítő, meghajtó eszköz (pl. uszony) használata nélkül.

· DINAMIKUS APNEA USZONNYAL (DYF); a búvár teljesen víz alá merülve úszik olyan messzire, amire képes. Az úszáshoz csak páros uszonyt (hagyományos búvár uszonyt) vagy monofint (delfinuszonyt) használhat.

 

 

2.2       Versenyek

 

Az AIDA Hungary által megrendezett versenyeken az ezen dokumentumban lefektetett szabályok érvényesek. A versenyeken magyar és opcionálisan külföldi versenyzők indulhatnak. Minden évben megrendezésre kerül a magyar bajnokság.

 

A versenyeket a megrendezésük előtt legkésőbb 2 héttel be kell jelenteni az AIDA Hungary elnöksége felé a jaraysz@gmail.com  címre küldött email-lel. A versenyek meghirdetésre kerülnek az AIDA Hungary weboldalán (www.aida-hungary.hu).

 

A versenyeken minimum két bírónak kell közreműködnie.

 

A verseny bejelentésének tartalmaznia kell a következőket:

· A verseny neve

· A verseny dátuma, időpontja

· A verseny versenyszámai

· A verseny helyszíne

· A bírók nevei

· Az uszoda méretei


 

 

3         Általános szabályok

 

 

3.1       Versenyzők

 

A versenyzőknek meg kell felelniük az ezen dokumentumban meghatározott feltételeknek.

 

A versenyszámon való részvétel előtt 60 percen belül tilos oxigén gáz vagy oxigénben gazdag gázkeverék belélegzése.

 

Egyéb teljesítményfokozó szerek használata tilos.

 

A versenyzőnek legalább 18 évesnek kell lennie vagy amennyiben 16 és 18 éves kor közötti, a szülőktől írásos engedély szükséges a versenyen való részvételéhez.

 

A versenyzőknek igazolniuk kell tudni személyazonosságukat. Magyar versenyzők esetében személyigazolvánnyal, külföldi versenyzők esetében érvényes utazási okmánnyal (ez lehet útlevél, vagy ha a személyi igazolvány elegendő a határon átlépéshez, akkor az).

 

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell egy évnél nem régebbi orvosi igazolással, amely igazolja, hogy a versenyző esetében nincs semmi orvosi ellenjavallat a szabadtüdős búvárkodás tevékenységre. Az igazolást képzett orvos állíthatja ki, akinek az orvosi pecsétjének, aláírásának, és elérhetőségének szerepelniük kell az igazoláson. Amennyiben a versenyző maga orvos, nem állíthat ki a saját részére orvosi igazolást. Az orvosi igazolás lehet angol nyelven, mivel nemzetközi versenyeken is pont ilyen igazolást kérnek angolul.

 

A versenyzők személyazonosságát, és orvosi igazolásukat a versenyre való regisztrációkor ellenőrzik a verseny szervezői.

 

Minden versenyzőnek köteles a rendezvény orvosának és bíróinak bejelenteni, ha valamilyen orvosi kezelés alatt áll. A rendezvény orvosa korlátozhatja a versenyzőt a versenyen való részvételében, ha orvosilag indokoltnak látja, a versenyzőre veszélyesnek találja a folyamatban levő kezelés miatt.

 

A versenyzőknek meg kell jelenniük a bírók előtt egy meghatározott helyen, a versenyszámon való részvételének időpontja (OT – official top) előtt 60 perccel.

 

A versenyző és edzője használhatnak elektronikus eszközöket a versenyző állapotának a kívülről megfigyelhető állapotának meghatározására, megfigyelésére, de nem használhatnak eszközöket a versenyző belső állapotának, belső szerveinek az állapotának a mérésére, megfigyelésére (például nem engedélyezett pulzusmérő, oximéter használata).

 

A bírók által („Black-Out”, BO) észlelt ájulás a versenyszámból való diszkvalifikálást vonja maga után, valamint a bíró egyéni megítélése alapján további büntetésekkel is járhat. A bíró kikérheti a rendezvény orvosának a véleményét a további büntetésekkel kapcsolatban (pl. a verseny egy részéről, illetve a teljes versenyről való kizárás kérdésében).

 

A felsorolt tünetek esetében a versenyzőt „Black-Out” miatt az adott számban diszkvalifikálni fogják:

· Szívmegállás

· Légzésbénulás (légzésmegállás)

· Eszmélet elveszítése, ájulás

· Eszméletvesztést követő mozgások (post black-out mechanical movement)

· A versenyző képtelen a száját és orrát a víz felszíne fölött tartani

 

Eszméletvesztést követő mozgások jellegzetes (akaratlan) fizikai mozgások, amelyek egymást követő rövid eszméletvesztések közben nyilvánulnak meg.

 

Ezen mozgások, mozdulatok könnyen megfigyelhetőek a merülés befejezése után. A fej tisztán kivehető leejtése, biccentése, ahogy a búvár elveszíti, majd visszanyeri az eszméletét többször egymás után. Olyan, mintha valaki egy kapcsolót kapcsolgatna fel-le. Egyszeri biccentés nem tekinthető diszkvalifikációnak, mert ha kétség merül fel, akkor a versenyző javára kell dönteni. Ha azonban valaki többször biccent vagy leejti a fejét, az diszkvalifikációt von maga után.

 

Fontos: még ha a versenyző sikerrel teljesíti is a Surface Protocol-t (felszíni protokoll) 15 másodpercen belül, de közben elveszíti, majd visszanyeri az eszméletét, a versenyző eredménye diszkvalifikálásra kerül.

 

Ha bármilyen kétely felmerül az említett jelekkel, tünetekkel kapcsolatban, a bíróknak a versenyző javára kell dönteni, a teljesítményét érvényesnek kell tekinteni.

 

A versenyzőt nem érinthetik meg, nem segíthetik a versenyszámának a teljesítése közben, hacsak nem kerül bajba. Ha ez utóbbi történik, akkor a versenyzőt diszkvalifikálják. A versenyzőt az edzője/segítője/csapattársa/biztosító búvár megérintheti a biztonsági ellenőrzés céljából. Erről részletesen később.

 

Egyéni úszódeszka, vagy egyéb a lebegést segítő tárgy használata megengedett az összes versenyszámban, miután a bírók ellenőrizték és jóváhagyták annak a használatát. A bírók ellenőrzik, hogy a tárgy mérete és formája nem akadályozza, hátráltatja a bírók munkáját, a biztosító búvárok munkáját és a videofelvétel készítését.

 

 

3.2       A Surfacer protocol (felszín protokoll)

 

A versenyzőnek a gyakorlata befejezésekor, a felszínre jövetelekor, és azt követően teljesítenie kell a Surface protocol-t, annak megfelelően kell eljárni.

 

A felszínre jövetele (amint akármelyik lélegző nyílása – orr, száj -  kikerül a víz alól), a versenyzőnek 15 másodperce van, hogy végrehajtsa a Surface protocol-t (felszín protokollt, SP).  Az SP végrehajtásához semmi segítséget, tanácsot, utalást nem kaphat a versenyző a bíróktól, illetve a verseny tisztviselőitől. Az SP akkor kezdődik, amikor a versenyző megkezdi eltávolítani az arcáról a maszkot/úszószemüveget/orrcsipeszt a kezeivel. Amennyiben a versenyző ezen eszközök közül nem visel egyet sem, az SP megkezdésének időpontja az, amikkor OK jelet mutat.

 

Surface protocol (felszín protokoll):

1. levenni MINDEN úszáshoz használt segédeszközt az arcról (maszk, úszószemüveg és orrcsipesz)

2. egy  jól látható OK jelet mutatni a bíróknak

3. egy  szóbeli OK jelzést mondani a bíróknak, amely vagy az angol „I'm OK” („Á(j)m okéj”) vagy az „I am OK” („Áj em okéj”) lehet.

 

 A felsoroltak pontosan ebben a sorrendben kell végrehajtani a rendelkezésre álló 15 másodperces idő alatt a felszínre jöveteltől számítva.  A SP megkezdése előtt, és annak sikeres befejeztét követően is a versenyző mondhat bármit, és mutathat bármit. Amint a SP kezdetét veszi, bármely plusz jelzés, vagy kimondott szó, amely nem része a SP-nek a versenyző diszkvalifikálásához vezet (a „sikertelen SP” megjegyzéssel). Az SP-t befejeztét a szóbeli OK jelzés kimondása jelenti.

 

Megjegyzés: az angol nyelv használatával segítünk a versenyzőknek abban, hogy nemzetközi versenyeken se kelljen más követelményeknek megfelelniük, ezáltal elősegítsük a minél több érvényes gyakorlatot. Továbbá, amennyiben egy magyar szervezésű versenyt nemzetközilehg is elfogadottnak szeretnénk, akkor ez szükséges.

 

A felszínre követelt követően a versenyző orrnyílásának és szájának a víz felszíne fölött kell maradnia. A versenyző nem érinthet meg senkit, és a versenyzőt sem érintheti meg senki, addig, amíg a vezető bíró nem jelenti ki, hogy a versenyszám befejeződöttnek tekintett, azzal, hogy a nála levő színes lapok egyikét felmutatja a versenyzőnek. Ezt leghamarabb 30 másodperccel a felszínre jövetelt követően teheti meg.

 

 Minden versenyszám befejezését követően a bíró tájékoztatja a versenyzőt a döntéséről, hogy a teljesítménye érvényes volt-e.  A bíró döntését a versenyszám teljesítésének a látható része alapján hozza meg. A bíró színes kártyalapokat használ a döntésének a kommunikálásához.  Ez a közvetlen döntéshozás a felszínre jövetel után minimum 30 másodperccel történhet meg.

 

A színes kártyalapok és jelentésük:

FEHÉR: a teljesítmény, a versenyszám érvényes

SÁRGA: a teljesítmény, a versenyszám érvényes, de büntetőpontokkal sújtott

PIROS: diszkvalifikáció, a versenyszám nem érvényes

 

Amennyiben a teljesítmény sárga vagy piros kártyával lett értékelve, a versenyzőnek joga van  megtudni, hogy mi az oka (mik az okai) a döntésnek. Ez rögtön a döntés után megtörténhet, ha nem zavarja a verseny további menetét, folytatását. Lehetőség van arra, hogy ez az eredmények közzététele előtt valósuljon meg, a fellebbezések előtt.

 

 

3.3       Versenyek

 

A szabadtüdős búvár verseny a következő számokból állhat:

Statikus apnea (STA)

Dinamikus apnea uszonnyal (DYN)

Dinamikus apnea uszony nélkül (DNF)

 

Minden versenyszám állhat selejtező futamokból, elődöntőből és döntőből vagy csak egy futamból (direkt (egyenes?) döntő). A döntőben való résztvevő versenyzők számát a bírók és a szervezők határozzák meg a körülményekre való tekintettel. A döntőben maximum 12 és minimum kettő versenyző vehet részt.

 

A szervezőknek kötelességük hasonló körülményeket nyújtani minden versenyzőnek, eltekintve a nem kontrollálható külső körülményektől.

 

Minden óra végén tíz perc szünetet kell biztosítani a bíróknak és a kamerás embereknek.

 

Minden a versenyző által a versenyszámban elért teljesítményt pontokkal értékelünk a következő szabályok alapján:

Statikus apnea: 1 másodperc =0,2 pont

Dinamikus apnea: 1 méter = 0,5 pont

 

Dinamikus apneában az elért pontszámot lefel kerekítjük a legközelebbi fél ponthoz. Statikus apneában az elért pontszámot lefele kerekítjük a 0,2-nek a legközelebbi sokszorosához. Másképp fogalmazva a dinamikusban teljesített távolságból csak az egész métert vesszük alapul, statikusban az elért időből csak az egész másodpercet vesszük alapul a pontozásnál.

 

Példák:

5'04” statikus apneában = 60,8 pont

97,8 méter dinamikus apneában = 48,5 pont

 

Egy verseny egyéni győztesének az számít, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Ha döntő és válogató/elődöntő van a versenyszámban, akkor csak a döntőben elért pontszám számít.

 

A csapatverseny esetében az a csapat a győztes, akik a legtöbb pontot gyűjtötték össze (a csapattagok pontjainak az összege), miután az utolsó versenyszám is befejeződött.

 

Amennyiben egyenlő pontszám alakul ki, akkor az lesz a győztes, akinek kevesebb a számított különbség pontban az elért (RP – „realized performance”) és a bejelentett (AP - „announced performance”) teljesítmény közt .

Ha a pontkülönbség a RP és AP közt megegyezik STA-ban, akkor a DYN-ban számított pontkülönbség alapján dől el a győztes (aki(k)é kevesebb, az(ok) győz(tek)).

Ha a pontkülönbség a DYN-ban is megegyezik, akkor az a csapat győz, akiknél a leghosszabb STA időt teljesítette valamelyik csapattag a két csapat tagjai közt.

Ha a két csapatban a legjobb STA idő megegyezik, akkor a második legjobb STA idő alapján dől el a sorrend.

Ha a második legjobb STA idő is megegyezik, akkor a harmadik legjobb STA idő alapján dől el a sorrend.

Ha a harmadik legjobb STA idő is megegyezik, akkor a legnagyobb DYN távolság alapján dől el a sorrend (az a csapat győz, akinek a legjobb DYN távolsága nagyobb),

Ha az első legjobb DYN megegyezik, akkor a második legjobb alapján dől el a sorrend,

Ha a második legjobb DYN is megegyezik, akkor a harmadik legjobb DYN alapján dől el a sorrend,

Ha a harmadik legjobb DYN is megegyezik, akkor a csapatok megosztottan kapják ugyanazt a helyezést.

 

A válogató versenyek elődöntők, döntők mind külön versenynek minősülnek, és az elért eredmények külön-külön szerepelnek a nemzeti rangsorban..

 

Bármilyen kifejezése egy versenyző vagy csapattag hangulatának, amely egy más versenyző számára zavart okoz, megzavarja a versenyszámában, büntetést vonhat maga után a bírók részéről. A büntetést a bírók határozzák meg. A megzavart versenyző jogot kap arra, hogy megismételhesse a versenyszámot, amelynek végrehajtásában megzavarták.

 

A bíró(k)  figyelmeztethetik, büntethetik, vagy kizárhatják azokat a versenyzőket, csapatokat, amelyek megvalósítják valamelyik felsorolt viselkedést:

a szabályok be nem tartása

a bírók, szervezők, csapatkapitányok, más versenyzők, a közönség vagy a média irányában mutatott nem megfelelő viselkedés

a verseny menetének megzavarása (versenyszámok végrehajtása vagy a biztosítás menete)

három figyelmeztetés a versenyző automatikus kizárását jelenti az egész versenyről

 

A szervezőknek egy kamerával videofelvételt kell készíteni a versenyzőről, annak felszínre jövetele után még legkevesebb egy percen keresztül. Ezt a felvételt használják a bírók az ájulás (BO), vagy a Felszíni Protokollal kapcsolatos tiltakozások elbírálása esetén.

 

Elődöntők esetében a versenyzők megváltoztathatják a bejelentett teljesítményüket (AP) a döntőre. A szervezők egy meghatározott, korlátozott időtartamot biztosítanak a versenyzők számára ehhez, a versenyzők ez idő alatt jelenthetik be megváltoztatott előre bejelentett teljesítményüket (AP).

 

A versenyző versenyszámának teljesítésének pontos kezdő időpontját Official Top-nak nevezzük, és OT-nek rövidítjük.

 

Az OT-t megelőző visszaszámlálást egy arra kijelölt személy angolul mondja végig a versenyzők számára jól hallhatólag (általában kihangosításon keresztül). A visszaszámlálás tartalma: „ 2'00, 1'30, 1'00, 30", 20", 10", 5", 4", 3", 2", 1", official top, 1",

 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 20”, 25”, 26”, 27”, 28”, 29”, 30”, start cancelled.

 

 

A versenyszám teljesítése abban a pillanatban kezdődik, amint a versenyző légzőnyílásai (orr, száj) víz alá kerülnek. A versenyszám megkezdésére csak egy alkalom engedélyezett.

 

A bírók nem indulhatnak abban a versenyen, amelyben bíróként közreműködnek.

 

A rendezvény orvosa nem lehet bíró ugyanazon a versenyen, ahol a rendezvény orvosaként közreműködik.

 

Kamerás, fotózó emberek a vízben csak a számukra kijelölt média zónában tartózkodhatnak, hogy ne zavarják a versenyzőket.

 

Hangos örömnyilvánítás, éljenzés megengedett még akkor is, ha más versenyzők még versenyeznek, vagy felkészülésüket végzik.

 

A hivatalos narrátor folyamatosan kommentálhatja a versenyt, annak menet alatt. A narrátor bejelenthet a versenyző által elért időt, elért métereket, egyéb kommentárokkal együtt. Az OT-ra való visszaszámlálás ideje alatt (2 perccel az OT előtttől, a visszaszámlálás végéig) tilos kommentárokat mondani.

 

3.4       Biztosítás

 

Orvos, mentős vagy újraélesztésre kiképzett tűzoltó jelenléte elsődleges fontosságú. Uszodai verseny esetében egy képzett úszómester is leegendő. Az orvosi biztosításnak megfelelően fel kell szerelkeznie a feladatuk ellátásához. Minimum oxigénes elsősegélynyújtó készlet és hagyományos elsősegélynyújtó doboznak kell lennie a felszerelésben. 

 

Un. „front snorkel” (búvárúszók által használt elülső légzőcső) használata a biztosító búvároknak tilos.

 

Annyi biztosító búvár kell legyen a rendezvényen, hogy a versenyszámok egész időtartama alatt biztosítani tudják azt, és elfáradás esetén legyen aki leváltja a fáradt biztosító búvárt.

 

3.5       Statikus apnea (STA)

 

A versenyszámot minimum 60 cm mély medencében vagy egy biztonságos természetes vízben rendezik.

 

A versenyszám végráhajtására a víz felszínén kerül sor.

 

A versenyző saját maga választott búvárruhában, súlyozásban és maszkban vagy úszószemüvegben és orrcsipeszben lehet.

 

A versenyző teljesítményének kiszámításához a két időmérők által mért időeredmény átlagát kell alapul venni . A mért eredmények lefele kerekítendők a legközelebbi másodperchez.

 

Példa: Mért idők: 5'08”64 és 5'07”46. Az átlag: (5'08” + 5'07”) / 2 = 5'07”50. Az elért teljesítmény 5'07” = 61.4 pont lesz.

 

Az OT közti időtartam hosszát a verseny szervezői állapítják meg a bírók vezetőjével tanácskozva.

 

Három zónát jelölnek ki: bemelegítő zóna (warm up zone), átmeneti zóna (transition zone) és verseny zóna (performance zone). A versenyző az OT előtt legkorábban 45 perccel léphet be a bemelegítő zónába. A versenyző csak akkor léphet be az átmeneti zónába, ha az előző versenyző már elhagyta azt.

 

Egy társ (csapatkapitány, edző) fogja ellenőrizni, biztosítani a versenyző bemelegítését és versenyzését. A társ mindhárom hivatalos zónába kísérheti, segítheti a versenyzőt.  A társ, ha a versenyző kéri, hivatalos plusz biztosítóbúvár lehet, megérintheti a versenyzőt a versenyszám teljesítése során, mindaddig, amíg a versenyző orr és szájnyílása víz alatt van.  A társ kezelheti a biztosító jelzéseket. A társnak a felelőssége a versenyző, de az esemény biztonságának a fő felelősei a rendezők.  Amint a versenyszám véget ér (a versenyző szája vagy orra kikerül a víz alól), a társ nem érintheti meg a versenyzőt. Csak szóbeli instrukciókat adhat halkan. Ellenkező esetben a versenyzőt kizárják.

 

Ha a versenyző nem kezdi meg a gyakorlatát a visszaszámláláskor, az OT utáni tíz másodpercen belül, büntetést kap. A versenyszámot legkésőbb 30 másodperccel az OT után el kell kezdeni. Ez után a versenyzőt a versenyszámból kizárják, diszkvalifikálják. Ha a versenyző az OT előtt kezdi a gyakorlatát, büntetést kap. A versenyző csak egyszer kezdheti meg a gyakorlatát a visszaszámlálás OT-t követő 30 másodperce alatt.

 

Ha az elért teljesítmény (RP) kisebb, mint a bejelentett teljesítmény (AP), akkor a versenyző büntetést kap.

 

A bemelegítési időszak a OT előtt 45 perccel kezdődik.

 

A versenyzőknek egy lehetőségük van a gyakorlat végrehajtására. Amint a száj és orrnyílások víz alá kerülnek, a gyakorlat elkezdődik.

 

A hivatalos biztosító búvár vagy a társ (csapatkapitány, edző) a gyakorlat ideje alatt a versenyzónában tartózkodik a vízben. Ez a személy felelős a versenyző állapotát (eszméleténél van-e) ellenőrizni a következőképpen: határozottan megérinti a versenyzőt, a versenyző válaszol egy jelzéssel, amelyben korábban megállapodtak a társsal vagy a biztosító búvárral. Az ellenőrzések időpontja a következő:

ha a szervezők által biztosított biztosító búvár végzi:

minden 30 másodpercben a bejelentett idő előtt egy perccel korábbi időponttól kezdve,

minden 15 másodpercben a bejelentett idő elérése után

ha a társ végzi:

ahogy a társ és a versenyző korábban megbeszélte

 

Ha a versenyző nem válaszol a megbeszélt jelzéssel, a bíró azonnal felkéri a biztosító személyt, hogy kérjen ismételt jelzést a versenyzőtől. Ha nem megfelelő válasz érkezik ismét (vagy nem érkezik válasz), akkor a bíró megkéri a biztosító személyt, hogy vegye ki a versenyzőt a vízből.  A bíró kérhet további válaszjelzést a versenyzőtől, ha a válaszjelzések (vagy azok hiánya)  alapján ésszerű határokon belül nem kétséget kizáró, hogy a versenyzőnek szüksége van segítségre.

 

A bíró és egy időmérő személy a szervezők közül méri a gyakorlat idejét. A stoppert alámerüléskor indítják, amikor az orrnyílások és a száj is víz alá kerül, vagy amikor a légzőcsövet kiveszi a szájából a versenyző (ha így folytatta a felkészülést). A stoppert akkor állítják le, amint a versenyző szája vagy orrnyílásai kikerülnek a víz alól.

 

 

3.6       Dinamikus apnea (DYN/DNF)

 

A versenyszámra minimum 90 cm mély medencében kerül sor.

 

A versenyszám megrendezésére minimum 22,86 méter (25 yard) hosszú medence szükséges.

 

A versenyző használhat karcsapásokat, melltempókat mindkét versenyszámban (DYN, DNF), Minden egyéb meghajtási mód (az uszonyok használatától eltekintve) tilos.  Tenyérellenállások, úszó kesztyűk, úszó zoknik használata tilos.

 

DYN esetén uszonyok és monofin használata megengedett. DYN rekordot csak uszony használatával lehet bejegyezni.

 

A versenyzőnek vízben kell tartózkodnia a gyakorlat megkezdésekor. Beugrásos vagy egyéb nekifutásos indulás tilos. A gyakorlat végét jelenti, ha a száj vagy az orrnyílások víz fölé kerülnek.

 

Egy társ (csapatkapitány/edző) figyelheti, segítheti a versenyzőt a bemelegítés és a gyakorlat alatt. A társ segíthet a két hivatalos zónában. OT után csak szóbeli utasításokat adhat, de nem érhet a versenyzőhöz. Ha a társ megérinti a versenyzőt, mielőtt a gyakorlata hivatalosan befejeződne, a versenyzőt kizárják (diszkvalifikálják) a versenyszámból..

 

A versenyzőnek teljesen víz alá merülten kell maradni a gyakorlat teljes ideje alatt, kivéve az uszony végeit. Ez alól kivételt a fordulók 5 méteres körzete (előtte és utána) képez, ahol a versenyző teste is kiemelkedhet a vízből, de a száj és orrnyílásai ekkor sem.

 

Legalább egy biztosítónak kell a parton sétálva vagy a vízben úszva a versenyzőt követni, a versenyzőre figyelni, készen arra, hogy segítséget nyújtson.  Ha a versenyző nem a part melletti sávban úszik, akkor a biztosító búvárnak a vízben kell lennie, egy sávban a versenyzővel. Lehetőség van arra, hogy több biztosító búvár ússzon egy sávban. Ez esetben a biztosító búvárok közösen lefedik az egész sávot, annak más részeit biztosítva.

 

A teljesített eredményt (RP) meghatározásában az orrnyílások vagy a száj felszínre kerülési helye határozza meg, kivéve, ha a versenyző a falig úszott.  Ez esetben a versenyzőnek meg kell érintenie a medencét végét lezáró falat mielőtt a légzőnyílásait (orrnyílások, száj) víz fölé emelné. A pontszámok kiszámításához a mért távolságot kerekíteni kell lefele a legközelebbi egész méterhez.

 

Példa:

172,9 m => 172m, bejegyzett teljesítmény 172 x 0,5 = 86 pont

 

Minden a meghajtást segítő, nem úszó mozdulat büntetést von maga után. Ez alól kivétel, amikor a versenyző ellöki/elrúgja magát a fordulónál a medencét záró falról. A medence aljáról ellökve magát emelkedni a felszínre szintén büntetést jelent a versenyzőnek.

 

A gyakorlat végén a versenyző nem kapaszkodhat, vagy húzhatja fel magát a medence szegélyénél vagy a sávokat elválasztó kötélnél addig, amíg a lélegzőnyílásai felszínre nem kerültek. Ha mégis így tenne, büntetést kap.

 

Az elinduláskor vízben kell lennie a versenyzőnek, és alá kell merülnie (orrnyílások, száj) 1,5 méteren belül a faltól számítva. Egyébként kizárásra (diszkvalifikálják) kerül.

 

Elinduláskor a versenyzőnek érintenie kell a falat valamely testrészével, ha nem így indul, akkor büntetést kap.

 

Valamely testrészével érintenie kell a falat fordulókor. Ha nem így tesz, akkor büntetést kap.  Ha a versenyző a fal érintése nélkül, a faltól több mint egy méteres távolságban fordul, akkor kizárják a versenyszámból.

 

Uszonyos apnea esetében a versenyző indulhat uszony nélkül. A fordított eset nem engedélyezett.

 

Ha a versenyszám DYN/DNF-ként van meghirdetve, a versenyző választhat, hogy uszonnyal, vagy a nélkül úszik.  Ettől függetlenül egy eredmény lista lesz. A rangsorban a valóságnak megfelelő kategóriában jelennek meg az elért eredmények.

 

Ha a verseny DYN-DNF-ként van meghirdetve, a versenyzők választhatnak, hogy uszonnyal, vagy a nélkül úsznak. A verseny eredménye két eredménylista lesz (egy DYN, egy DNF).

 

Ha a versenyt egy diszciplínával hirdették meg, akkor nem lehet keverni a diszciplínákat.

 

Két zóna van bejelölve a medencében: bemelegítő zóna (warmup zone) és verseny zóna (competition zone, performance zone).  A versenyző leghamarabb 45 perccel az OT előtt léphet a bemelegítő zónába. A versenyző csak akkor léphet a verseny zónába, ha az előző versenyző már elhagyta azt.

 

A bemelegítési idő 45 perccel az OT előtt kezdődik.

 

A szervezőknek biztosítaniuk kell pihenésre alkalmas helyet/alkalmatosságot a versenyzőknek, ha igénylik.

 

Ha a versenyző nem kezdi meg a gyakorlatát a visszaszámláláskor, az OT utáni tíz másodpercen belül, büntetést kap. A versenyszámot legkésőbb 30 másodperccel az OT után el kell kezdeni. Ez után a versenyzőt a versenyszámból kizárják, diszkvalifikálják. Ha a versenyző az OT előtt kezdi a gyakorlatát, büntetést kap. A versenyző csak egyszer kezdheti meg a gyakorlatát a visszaszámlálás OT-t követő 30 másodperce alatt.

 

A versenyzőknek egy lehetőségük van a gyakorlat bemutatására. Amint a száj és orrnyílások víz alá kerülnek, a gyakorlat megkezdődik.

 

A versenyzőnek ugyanabban a versenyzónában kell a felszínre jönnie, ahol a gyakorlatát megkezdte. Ha nem így tesz, diszkvalifikálják. Ugyanakkor a versenyző kiúszhat véletlenül a versenyzónájából (sávjából), ha ezzel nem hátráltat, zavar más versenyzőket, és visszatér a saját versenyzónájába, sávjába.

 

Ha az elért teljesítmény (RP) kisebb, mint a bejelentett teljesítmény (AP), akkor a versenyző büntetést kap.

 

3.7       Büntetések

 

Az ebben a fejezetben felsorolt hibák miatt nem jár kizárás, diszkvalifikáció, de büntető pontokat vonnak maguk után, amelyeket a versenyzőtől levonnak. A versenyző össz pontszáma nem lehet negatív.

 

Nem lehet nemzeti rekord olya teljesítmény, amely büntetve lett.

 

Ha a versenyző az OT előtt kezdi meg gyakorlatát, 1 pont büntetést kap.

 

Ha a versenyző az OT után 10 másodpercen belül nem kezdi meg a gyakorlatát, akkor 1 pont büntetést kap minden megkezdett 5 másodpercre (30 másodpercig, mert azt követően a versenyzőt kizárják a versenyszámból).

 

Statikus apnea esetén , ha a versenyző elért teljesítménye (RP) kisebb, mint a bejelentett teljesítmény (AP), akkor 1 pont büntetést kap minden megkezdett 5 másodpercre a különbségben.

 

Például: AP= 5'35”, RP = 5'04”

Különbség: AP-RP = 31”

Büntetés = 7 pont.

 

Dinamikus  apnea esetén , ha a versenyző elért teljesítménye (RP) kisebb, mint a bejelentett teljesítmény (AP), akkor 0,5 pont büntetést kap minden méterre a különbségben.

 

Például:   AP = 100m és RP = 89m

Különbség: AP-RP = 11m

Büntetés: 11 x 0,5 = 5,5 pont

Végső pontszám: 44,5 (89m) – 5,5 (11m) = 39 pont

 

Ha a versenyző nem érinti testrészével a falat a fordulókor 5 pont büntetést kap minden így elrontott fordulóra. Ha a versenyző nem kerül egy méternél közelebb a falhoz a fordulónál, kizárják.

 

Ha a versenyző bármely testrésze kiemelkedik a vízből a medence záró falaitól számított 5 méteres területen („engedélyezett zónán” ) kívül, akkor 5 pont büntetést kap.  Ha a versenyző az egész sáv hosszát (vagy az egész gyakorlatának hosszát) a felszínen ússza, diszkvalifikálják, kizárják a versenyszámból.

 

Ha a versenyző segíti magát az előrehaladásban a falon/kötélen/medence fenekén, …) húzva, vagy ellökve magát, mielőtt a szája vagy orra a felszínre emelkedne, 5 pont büntetést kap alkalmanként.

 

Ha felszínre jövetelkor a versenyző belekapaszkodik a medence peremébe vagy a kötélbe, vagy egyéb erre alkalmas pontba mielőtt a szája vagy orra a felszínre emelkedne, 5 pont büntetést kap.

 

3.8       Tiltakozás, fellebbezés

 

A csapatkapitány, vagy ennek hiányában maga a versenyző benyújthat tiltakozást a bíróknak az eseményt követő 15 percen belül, illetve az eredmények hivatalos közzétételét követően 15 percen belül.

 

A tiltakozásokat a bírók közösen vitatják meg., hogy a versenyző büntetést kapjon,  diszkvalifikálják ,vagy ne kapjon büntetést. A megvitatás módja a következőkben leírtak szerinti.

 

A bírói szobában minden tiltakozást feljegyeznek, adminisztrálnak. A tiltakozásokat egyenként bírálják el.

 

Minden tiltakozás esetében a bírók megtekintik a videofelvételt a versenyszámról, megjegyzések nélkül. Ha kell, akkor a felvételt többször lejátsszák, akár lassított lejátszási üzemmódban.

 

A bíró(k), aki(k)nek döntése ellen a tiltakozás be lett nyújtva röviden összefoglalja a helyzetet, az eseményt, és hogy miért hozta a vitatott döntését.

 

Az érintett versenyző és a csapatkapitánya megnézheti a felvételt a versenyszámról, és megtehetik a megjegyzéseiket, majd elhagyják a szobát.

 

A biztosító búvár is elmondhatja a megjegyzéseit.

 

A bírók további megbeszélés nélkül titkos szavazáson döntenek a tiltakozás sorsáról, eredményéről.

 

Ha valódi kétség merül fel, akkor a bíróknak a versenyző javára kell dönteni a kétséges tényezőben.

 

A bírók a tiltakozásra legkésőbb az eredményhirdetéskor válaszolnak.

 

Minden fellebbezés mellé be kell fizetni 50 Euro, vagy ennek megfelelő Forintot, mint fellebbezési költséget. Ha a bírók helyt adnak a versenyző fellebbezésének, az összeget visszakapja.

 

Ha egyenlő szavazatszám alakul ki, akkor a bírók elnökének a szavazat duplán számolandó.

 

Döntőben nem lehetséges egy fellebbezésre olyan döntést hozni, hogy a versenyző megismételje a versenyszámot.

 

A versenyző tiltakozást nyújthat be a gyakorlatának a körülményei miatt, például, ha a biztosító búvár hátráltatta, vagy megzavarta, vagy ha szervezési hiba történt közvetlenül a gyakorlatával kapcsolatban.  A versenyző élhet a fellebbezés jogával rögtön a gyakorlata után, így lehetőséget adva annak a közvetlen megismétlésére, ha a fellebbezését jogosnak ítélik.

 

3.9       Bírók

 

A bírók feladata a versenyen a bemelegítés kezdetétől a következő:

ellenőrzik és biztosítják, hogy az esemény a szabályok alapján zajlik-e

a versenyzők felszerelését ellenőrzik

a versenyzők gyakorlatát ellenőrzik

kizárhatnak olyan versenyzőket, akik nem tartják be a szabályokat vagy a versenyszervezésének és/vagy biztosításának a problémamentes menetét akadályozzák, megzavarják

megszakíthatják a versenyt, ha a versenyzők biztonsága nem kellően biztosított

begyűjtik a fellebbezéseket, tiltakozásokat, amikor erre lehetőség van a csapatkapitányoktól


 

 

4         Rövidítések, szakszavak szótára

 

OT

Official Top, a versenyszám gyakorlatának a megkezdési időpontja. Előre rögzített időpont. Általában kerek percre esik.

SP

Surface Protocol, a versenyszám gyakorlatának a végén kötelezően végrehajtott cselekedetek sorozata, amely szabályok szerinti teljesülését a bíró ellenőrzi, és ez is kiemelt fontosságú alapját képezi a versenyszám érvényességének, sikerességének az eldöntésében.

STA

Statikus apnea. Versenyszám: a versenyző mennyi ideig képes a víz alatt maradni légzés nélkül

Dinamikus apnea

A versenyző mekkora távolságot képes megtenni úszva a víz alatt légzés nélkül

DNF

Dinamikus apnea uszony és egyéb az előrejutást segítő alkalmatosság, eszköz használata nélkül

DYN

Dinamikus apnea uszony segítségével. Az uszony lehet hagyományos páros uszony, vagy monofin (delfinuszony)

AP

Announced performance, bejelentett teljesítmény. A versenyző a versenyszámban előre bejelentett teljesítménye (méterben, perc és másodpercben számtól függően). A versenyző büntetést kap, ha ennél kisebb teljesítményt ér el.

RP

Realized performance – az elért teljesítmény. A versenyző a versenyszámban ténylegesen elért teljesítménye (méterben, perc és másodpercben számtól függően).

OK jel

A mutató és a hüvelykujj összeérintése, egy jól olvasható O alakot formálva. A többi ujj nincs behajlítva.

Biztosító búvár

A gyakorlatot (a versenyző gyakorlatát) biztosító személy vagy személyek, akik a versenyzővel együtt a versenyzónában tartózkodnak. Dinamikus esetben vele együtt úsznak a felszínen, statikus esetben a versenyző mellett állnak, helyezkednek el,.